1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ενεργειακή Φτώχεια

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ

Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας

Η ενεργειακή φτώχεια (ή ενεργειακή ένδεια ή πενία) αναφέρεται, στις αναπτυγμένες χώρες, στην προσωρινή ή μόνιμη δυσκολία ή αδυναμία ενός νοικοκυριού να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση στην κατοικία του και να έχει πρόσβαση σε άλλες βασικές υπηρεσίες και παροχές ενέργειας σε λογική τιμή. Μολονότι δεν υφίσταται, μέχρι σήμερα, ένας ενιαίος ορισμός ή δείκτης καταγραφής του φαινομένου στις χώρες της Ε.Ε., υπάρχει μία κοινή και αναμφισβήτητη διαπίστωση: η ενεργειακή φτώχεια συνιστά ένα οξύτατο και διογκούμενο κοινωνικό πρόβλημα, με επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία των πληττόμενων συνανθρώπων μας όσο και στο περιβάλλον.

Εκτιμάται ότι περισσότερο από το 10% των νοικοκυριών της Ε.Ε. βρίσκεται σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια, το 2018, περίπου 34 εκατ. πολίτες της Ε.Ε. αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές των λογαριασμών ενέργειας, περισσότεροι από 37 εκατ. πολίτες ζούσαν σε κατοικίες με ανεπαρκή θέρμανση, 82 εκατ. δαπανούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους στην κάλυψη των ενεργειακών δαπανών – περικόπτοντας άλλες βασικές δαπάνες. Στον αντίποδα, 74 εκατ. πολίτες εμφάνιζαν πολύ χαμηλές ενεργειακές δαπάνες, απόρροια των πολύ χαμηλών εισοδημάτων τους.

Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας είναι ιδιαίτερα έντονο στη χώρα μας, όπως δείχνουν συναφείς μελέτες. Έλαβε δε εκρηκτικές διαστάσεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς εκατομμύρια συμπολιτών μας αδυνατούσαν να θερμάνουν τα σπίτια τους σε ικανοποιητικό βαθμό και με ασφαλή τρόπο. Περίπου 30 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους την περίοδο αυτή από πυρκαγιές ή αναθυμιάσεις ή ακόμη και από το δριμύ ψύχος, εν. Επιπλέον, άλλες έρευνες εκτιμούν πως 2,8-6% των θανάτων που καταγράφονται σε ετήσια βάση στην Ελλάδα συσχετίζονται με τον παράγοντα ενεργειακή φτώχεια. Αν και η κρίση εκείνη πέρασε, το πρόβλημα κάθε άλλο παρά εξαλείφθηκε. Μάλιστα, η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 αναμένεται να επιφέρει νέα έξαρση του φαινομένου.

 

Το έργο STEP-IN

Το STEP-IN είναι ένα έργο συντονισμού και στήριξης που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει μια καινοτόμο σφαιρική μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανάλυση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ώστε να βοηθήσει τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά να μειώσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους όσον αφορά στη θερμική άνεση.

Το STEP-IN περιλαμβάνει ένα δίκτυο των Βιωματικών Εργαστηρίων σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες: την Ουγγαρία (Nyirbátor), το Ηνωμένο Βασίλειο (Manchester) και την Ελλάδα (Μέτσοβο). Μέσα από ένα ισχυρό Δίκτυο Ενδιαφέροντος, το STEP-IN εμπλέκει τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις και εμπειρογνώμονες για τον καθορισμό πολιτικών για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η κοινοπραξία STEP-IN συγκεντρώνει εταίρους με ευρεία εμπειρία στον τομέα της ενεργειακής φτώχειας: ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, δήμους, υπηρεσίες παροχής ενέργειας, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενώσεις καταναλωτών και ρυθμιστικές αρχές. Μαζί, αυτοί οι εταίροι είναι αφιερωμένοι να κάνουν τη διαφορά στις ζωές όσων έχουν ανάγκη.