1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ενεργειακή Φτώχεια

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2020

9:30 - 10:00

Έναρξη συνεδρίου και σύντομοι χαιρετισμοί

κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Καθηγητής Α. Μπουντουβής, Πρύτανης Ε.Μ.Π.

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑΕ

10:00 – 10:30

Κεντρική Ομιλία

S. Bouzarovski: Η ενεργειακή φτώχεια είναι διαρθρωτική

 

10:30 – 13:15

Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα – Μέρος Α

 

10:30 – 10:45

Δ. Καλιαμπάκος & Λ. Παπαδά: Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα: Μια άδηλη και διαβρωτική μορφή φτώχειας

 

10:45 – 11:00

Γ. Παραβάντης: Οικονομικές ανισότητες και ενεργειακή φτώχεια σε μεγαλουπόλεις: Γεωπολιτική προσέγγιση

 

11:00 – 11:15

Λ. Βατικιώτης: Ενεργειακή φτώχεια στις ΜμΕ

 

11:15 – 11:30

Σ-Ν. Μποέμη, Α. Παπαδόπουλος & Χ. Τσιούρης: Μελέτη της ενεργειακής ένδειας στην Ελλάδα κατά τους θερινούς μήνες

 

11:30 – 11:45

Ε. Δριμυλή & E. Ζέρβας: Απόψεις των κατοίκων της Αθήνας για τη θέρμανση της κατοικίας τους χειμώνες από την έναρξη της κρίσης

 

11:45 – 12:00

Διάλειμμα

 

12:00 – 13.00

Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα – Μέρος Β

 

12:00 – 12:15

Α. Κοροβέση: Ενεργειακή Φτώχεια: Eπίγνωση πολιτών στην Ελλάδα - Αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας

 

12:15 – 12:30

Λ. Παπαδά & Τ. Μπαλάσκας: Το προφίλ της ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές περιοχές: Η περίπτωση το Μετσόβου

 

12:30 – 12:45

Τ. Μπαλάσκας & Μ. Κοφινάς: Το ενεργειακό προφίλ των ορεινών περιοχών

 

12:45 – 13:00

Β. Τζέγκα: Η ενεργειακή φτώχεια ως κοινωνική πρόκληση και η εμπειρία της ΕΚΠΟΙΖΩ

 

13:00 – 14:15

Μεθοδολογικά εργαλεία καταγραφής και αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας

13:00 – 13:15

Κ. Λύρα, Χ. Τουρκολιάς & Σ. Μοιρασγεντής: Εντοπίζοντας τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά

13:15 – 13:30

Γ. Παναγιωτόπουλος & Ν. Κατσουλάκος: Η χρήση των εργαλείων πληροφορικής στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

13:30 – 13:45

Χ. Καλιαμπάκου & Δ. Δαμίγος: Ο ρόλος των ανορθολογικών συμπεριφορών στην ενεργειακή φτώχεια

13:45 – 14:00

Λ. Τσάμπρας: Μεθοδολογία χωρικής αποτίμησης του κινδύνου εμφάνισης ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα – Η περίπτωση των ορεινών & νησιωτικών περιοχών

14:00 – 14:15

Ν. Κατσουλάκος & Δ. Δαμίγος: Εμπειρίες και συμπεράσματα από την προσπάθεια αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας μέσω βιωματικών εργαστηρίων

14:15 – 14:45

Διάλειμμα

14:45 – 15:45

Δράσεις και πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας

14:45 – 15:00

Κ. Λατούφης &  Ν. Χατζηαργυρίου: Μικροδίκτυα για την ηλεκτροδότηση αγροτικών κοινοτήτων: Υβριδικά συστήματα στην Αιθιοπία και το Νεπάλ

15:00 – 15:15

Π. Κτενίδης: Καινοτομώντας με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών

15:15 – 15:30

Χ. Τουρκολιάς, Μ. Ιατρίδης, Α. Γιακουμή: Μέτρα πολιτικής για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

15:30 – 15:45

Β. Μαρινάκης, Ε. Κανέλλου, Χ. Δούκας: Ενεργειακές κοινότητες: Νέες υπηρεσίες και εργαλεία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας

15:45 – 16:00

Η. Δούλος, Δ. Παπαχρήστου & Ε. Γκότζου: Ρυθμιστικές δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών

16:00 – 16:30

Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην ενεργειακή φτώχεια

16:00 – 16:15

Ρ. Γρηγορίου & Η. Παπαμάρκου: Ο αντίκτυπος του COVID-19 στην αγορά ενέργειας

16:15 – 16:30

Δ. Δαμίγος & Τ. Μπαλάσκας: Η επίδραση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στην ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών

16:30 – 16:45

Κλείσιμο συνεδρίου