1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ενεργειακή Φτώχεια

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Θ. Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑΕ, Επίκ. Καθηγητής Παν. Πειραιά

Δρ. ∆. Δαμίγος, Καθηγητής  Ε.Μ.Π.

Δρ. Μ. Ιατρίδης, ΚΑΠΕ

Δρ. Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Δρ. Σ. Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ

Δρ. Ι. Παραβάντης, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πειραιά

 

Οργανωτική Επιτροπή

Δρ. ∆. Δαμίγος, Καθηγητής  Ε.Μ.Π.

Η. Δούλος, Υ.Δ. Ε.Μ.Π.

Χ. Καλιαμπάκου, Υ.Δ. Ε.Μ.Π.

Δρ. Ν. Κατσουλάκος, Ερευνητής Ε.Μ.Π.

Μ. Κοφινάς, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π.

Δρ. ∆. Λαµπράκης, Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Δρ. Λ. Παπαδά, Ερευνήτρια Ε.Μ.Π.

Δρ. Δ. Παπαχρήστου, ΡΑΕ