1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ενεργειακή Φτώχεια

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2020

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου

Τα πρακτικά του 1ου Διαδικτυακού Συνεδρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020.